“OHAL KHK’ları ben yaptım oldu zihniyetinde”

 Tarih: 28-12-2017 14:56:00  -   Güncelleme: 29-12-2017 10:21:23
Cumhuriyet Halk Partisi( CHP) Merkez ilçe delegelerinin 10 Aralık tarihinde sandık başına giderek 325 oyla göreve getirdikleri CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Büyük Truva Oteli’nde basın toplantısı düzenledi.

Cumhuriyet Halk Partisi( CHP) Merkez ilçe delegelerinin 10 Aralık tarihinde sandık başına giderek 325 oyla göreve getirdikleri CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Büyük Truva Oteli’nde basın toplantısı düzenledi.

Çanakkale ve ülke gündemini değerlendiren CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık toplantıda yeni kanun hükmünde kararname (KHK)ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

Uyanık, OHAL KHK’larındaki ben yaptım oldu zihniyetini eleştirerek, “24 Aralık Pazar günü, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan bakanlar kurulunca 695 ve 696 sayılı iki adet OHAL Kanun Hükmünde Kararnamesi yayımlandı, KHK’larla ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’  yazan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin anayasamıza göre devredilemez olan yasama yetkisi elinden alınmış; yetki gaspı yapılmıştır, Söz konusu düzenlemeler Fethullahçı Terör Örgütü ile evrensel hukuk normları çerçevesinde yapılması gereken etkin mücadeleye zarar vermekte, ülkemizin uluslararası arenada itibarını zedelemekledir. Milli iradenin yansıması olan TBMM’de kanunla düzenlenmesi gereken konular, OHAL KHK'larıyla hukuksuz olarak ‘’ben yaptım oldu” zihniyetiyle hayata geçirilmektedir” dedi. 2019 seçimlerine ilişkin de konuşan Uyanık, “Bu toplum sadece tek adam, sadece bir avuç kişi üzerinden yönetilecek kadar, basit, yeteneksiz ve sığ değildir. Türkiye insanı 80 milyon kendi içinde çok kültürüyle, farklılıklarıyla, eleştirilerle ve hatalarıyla da bu coğrafyada çok önemli bir ülkedir. Kabile devleti değildir. Bunların bir çırpıda yok edilmesine bu toplum göz yummayacaktır” dedi.

“DİNAMİK VE GENÇ BİR KADROYLA ÇALIŞACAĞIZ”

CHP Merkez İlçe Başkanı olan Ali Uyanık yeni dönemde iki sene boyunca yapacakları çalışmalar hakkında bilgi vererek, Çanakkale’mizin hem yerel hem genel ajanslarının temsilcileri, basın mensupları Çanakkale Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Yönetim Kurulu adına tanışma toplantısı gerçekleştirdik. Aynı kentte yaşıyor olmanın getirdiği sıcak ve yakın ilişkiler içinde olan bu kentte doğal olarak burada yaşayanlar için en önemli konu yaşamın özünü diğer insanlarla paylaşmaktır. Yeni dönem görev aldığımız arkadaşlarımız içinde sizlerin de tanıdıkları var. Her kesimden olabildiği kadar dinamik, genç ve toplumda karşılığı olan insanlarla beraber önümüzdeki dönem Cumhuriyet Halk Partisi’ni temsilen görev aldık. Bu dönem hem bizim için bir o kadar heyecanlı keyifli, bir o kadar zor oldu. Önümüzde klasik anlamda iki sene boyunca beraber çalışacağız. İçinde yaşadığımız olaylar bu kentin dertleri ve keyifleri, bu ülkenin aynı anlamda bütün fotoğrafının içindeki Çanakkale’ye bütün yansımaları hep beraber sizler aracılığıyla Çanakkaleli hemşerilerimizle paylaşacağımız bir süreç. Bu anlamıyla aslında sizlerle de beraber bir çalışma grubunu oluşturmuş oluyoruz. Biz kendi Gençlik Kollarımız ve Kadın Kollarımızın seçimlerini tamamladıktan sonra Merkez İlçe olarak ilk toplu bir araya gelişimizi yerel basınımızla ve onların temsilcisi olan sizlerle ortaya koymak istedik. Beraber çalıştığımız, yönetim kurulunu oluşturduğumuz arkadaşlarımızla fedakarca, keyifle ve belki biraz heyecan içinde toplamda iyi niyetlerle ve keyifle burada bulunan yönetim kurulundaki arkadaşlarımla bir araya geldik” dedi.

“BU TOPLUM TEK ADAM TARAFINDAN YÖNETİLECEK KADAR SIĞ DEĞİLDİR”

Uyanık, açıklamasının devamında olağanüstü hal KHK’leriyle getirilen düzenlenmelerin amacı ve sınırı aşmaması gerektiğini belirterek, “Bir avuç insanın mecliste sorgulayarak önergelerle, paydaşlarla kamuoyuyla paylaşılarak sindirilerek çıkarmış olduğu yasalar kamuoyunda bir önem taşır. Gelecekte birer değer ifade eder. Diğer türlü bir avuç insanın oldu bittiye getirdiği hikayelerden toplum adına maalesef belki kendilerince iyi niyetli olabilirler, ancak topluma yansıma anlamında faciaya dönüşüyor. Bu kendinden bu görevi, toplumu değerleri taşıyacağım noktasına taşırsa ki öyle bir aklı evvel bu memlekette birçok noktada vardır. Çanakkale gibi düşünmeyin birçok yeri. Toplumsal kalkışmaları toplumun birbirine kırdırılmasının alt zeminidir bunlar. Bu toplum sadece tek adam, sadece bir avuç kişi üzerinden yönetilecek kadar, basit, yeteneksiz ve sığ değildir. Türkiye insanı 80 milyon kendi içinde çok kültürüyle, farklılıklarıyla, eleştirilerle ve hatalarıyla da bu coğrafyada çok önemli bir ülkedir. Kabile devleti değildir. Bunların bir çırpıda yok edilmesine bu toplum göz yummayacaktır. Ama mevcut iktidarın şöyle bir sorunu var. Birilerine bir şeyleri söyletiriz. Onun bireysel çıkışıymış gibi değerlendirilir. Toplumdan gelecek çeşitli kesimlerden gelecek nabza göre de tepkilere göre de onun üzerinden devam edilir ve ya geri adım atılır. Bunun birçok örneği var. Bu iktidarın dünyadaki diğer iktidarlara benzememe gibi bir özelliği var. Bu iktidarın aldatılabilme ve kaldırılabilme hakkı var.  İstediği kadar kandırılabiliyor. Bunun bedelini toplum ödüyor. Yaklaşık 1 milyona yakın insan geceleri heyecandan uyuyamıyor. Nihayet özledikleri güvenceye kavuştular. Eve ekmek götürme kaygısından kurtuldukları anı görmek istiyorlar. Ama bu iktidar onu bile kendi eline yüzüne bulaştırmayı başardı. Ya bunu meclise getirin, sendikalarla paylaşın, bütün kamuoyuyla  paylaşın. Keyiftir. İktidar için de keyiftir. Kadroya geçiriyoruz diyorsunuz. İş güvencesi sağlıyorsunuz. O çocuklar yarın mutlu uyanacaklar. Bir sınav olacak diyorsun, adam üç dil biliyor olsa bilek gücüyle düşen işte çalışmaz. Ne sınavı? Neyi kastediyorsun? İnsanları bu kadar açlığa, yoksulluğa mahkum edip ondan sonra iktidar bende bana geleceksiniz mantığını bu ülke insanı artık kaldıramıyor. Bu ülkenin aklı yüreği olan insanları kaldıramıyor. Taşeronun artık iş güvencesine dönüştürülmesi olayında 900 bin civarındaki insanın bu en güzel olayı bile eline yüzüne kendi ben iktidarım ben bilirim ukalalığında sığlaştırdığı bir dönem. Dolayısıyla KHK’larla ilgili en son şeyde Eyüp Algül arkadaşım bizim önümüzdeki süreçte başımızı ağrıtacak, sık sık dejenere edilecek konu başlığı üzerinden sizlerle çalışmasını paylaşacak” dedi.

“ANAYASAYI AÇIKÇA İHLALDİR”

 

Uyanık konuşmasının devamında OHAL KHK’larındaki ben yaptım oldu zihniyetini eleştirerek, “24 Aralık Pazar günü, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan bakanlar kurulunca 695 ve 696 sayılı iki adet OHAL Kanun Hükmünde Kararnamesi yayımlandı, KHK’larla Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir  yazan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin anayasamıza göre devredilemez olan yasama yetkisi elinden alınmış; yetki gaspı yapılmıştır, Söz konusu düzenlemeler Fethullahçı Terör Örgütü ile evrensel hukuk normları çerçevesinde yapılması gereken etkin mücadeleye zarar vermekte, ülkemizin uluslararası arenada itibarını zedelemekledir. Milli iradenin yansıması olan TBMM’de kanunla düzenlenmesi gereken konular, OHAL KHK'larıyla hukuksuz olarak ‘’ben yaptım oldu” zihniyetiyle hayata geçirilmektedir. 696 Sayılı KHK, en tartışılan hükümlerinden biri olan 121. maddesiyle resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15.07.2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişilere mutlak bir cezasızlık hali öngörmektedir. Bu hüküm hiç tartışmasız Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin beşle üç çoğunlukla alması gereken bir genel af kararı olup; KHK ile düzenlenmesi anayasayı açıkça ihlal anlamı taşımaktadır. Bu hükümle anayasa ihlal edilmekle kalmamış; söz konusu terör olaylarıyla herhangi bir ilgisi olmadığı halde mağdur olduğunu iddia edenlerin mahkemeye erişim hakkı, hak arama özgürlüğü, yaşam hakkı ve işkenceye tabi olmama hakkı da urludan kaldırılmıştır. Yaşam hakkı gibi Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin 2. maddesinde güvence altına alınmış bir mutlak hak. Anayasamızın 15. maddesinde de öngörüldüğü gibi OHAL dönemlerinde bile sınırlandırılamaz. Güç kullanma yetkisi evrensel hukuk kuralları çerçevesinde sadece devlette olup, bu yetkinin sivil milislere devri söz konusu değildir” şeklinde konuştu.

 

“SİYASAL İKTİDAR 121’İNCİ MADDEYİ ÇİĞNİYOR”

Yönetim Kurulu Üyelerinden Eyüp Algül ise KHK ile ilgili olarak tepkilerini dile getirerek, “Taşerona kadro gibi mecliste düzenlenmesi gereken bir konu OHAL KHK’sı ile düzenlenmiş. Siyasal iktidar açıkça anayasamızın 121’inci maddesini çiğnemektedir. Çünkü bu maddeye göre Cumhurbaşkanlığı başkanlığında toplanan bakanlar kurulu sadece OHAL’in gerekli gördüğü konularda KHK çıkartabilir. Ve bu KHK’lar OHAL’in amacını ve sınırını aşmamalıdır. Anayasa Mahkemesinin geçmiş yıllarda 2003 yılında ve 1990 yılında benzer kararları var. Anayasa Mahkemesi o yıllardaki kararlarında bu KHK’ları Ohal KHK’sı olarak değerlendirmiyor. Normal bir KHK olarak değerlendiriyor.  Ve denetleyebiliyor. Partimizde yapılan açıklamaya göre söz konusu KHK meclise geldikten sonra Anayasa Mahkemesi’ne başvurulacak. Biz umuyoruz ki Anayasa Mahkemesi geçmiş yıllardaki benzer iştihalarını bir kenara bırakmadan söz konusu hükümleri kaldıracaktır” dedi.

Haber: Seda Atan

 

  Kaynak: Seda Atan   Bu haber 316 defa okunmuştur.
ANAHTAR KELİMELER
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Siyaset HABERLERİ
  Güncel HABERLERİ
Akkoyun’dan sokaklara şehit isimleri önerisi Akkoyun’dan sokaklara şehit isimleri önerisi AK Parti Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Akkoyun, Çanakkale şehitlerinin isimlerin..
Muhtarlıktan mobil uygulama Muhtarlıktan mobil uygulama Cevatpaşa Mahallesi Muhtarı Kızoğlu, Cevatpaşa Muhtarlığı’nın yeni telefon uygul..
Mitrovicha Türk Kadın Dostluk Derneği'nden Başkan Gökhan'a Ziyaret Mitrovicha Türk Kadın Dostluk Derneği'nden Başkan Gökhan'a Ziyaret Kosova’dan Çanakkale’ye Şehitleri gezmek üzere gelen Mitrovicha Türk Kadın Dostl..
Temizlik Eğitimleri Devam Ediyor Temizlik Eğitimleri Devam Ediyor Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce yürütülen çevre ve temizlik fa..
  Ekonomi HABERLERİ
Tümsek’ten Aralık ayı ile ilgili uyarı Tümsek’ten Aralık ayı ile ilgili uyarı Çanakkale SGK İl Müdürü Basri Tümsek personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alı..
Doku kültürüyle firmaların kayıpları azalacak (VİDEO) Doku kültürüyle firmaların kayıpları azalacak (VİDEO) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Böl..
Zam şampiyonu belli oldu Zam şampiyonu belli oldu Aralık 2017'de en yüksek fiyat artışı yüzde 23,10 ile patlıcanda, en fazla fiyat..
Memur ve emeklilerin alacağı enflasyon zam farkı belli oldu Memur ve emeklilerin alacağı enflasyon zam farkı belli oldu Memur ve memur emeklilerinin yeni yılda alacağı enflasyon farkı zammı ile işçi e..
  Siyaset HABERLERİ
Basın, Demokrasinin Gelişmesi İçin Önemlidir Basın, Demokrasinin Gelişmesi İçin Önemlidir AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 10 Ocak Çalışan ..
İl Gençlik Kolları Kongresi yaklaşıyor İl Gençlik Kolları Kongresi yaklaşıyor Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çanakkale İl Gençlik Kolları kongresi 14 Ocak 2018..
İyi Parti Merkez İlçe’den kaynaşma yemeği İyi Parti Merkez İlçe’den kaynaşma yemeği İYİ Parti Merkez İlçe yönetimi tarafından düzenlenen akşam yemeği gerçekleştiril..
Öz otel açılışına katıldı Öz otel açılışına katıldı CHP Çanakkale Milletvekili, TBMM Başkalık Divanı Üyesi Bülent Öz, Biga köylerind..
  Spor HABERLERİ
 Başarılı voleybolculardan Kaymakam Can'a ziyaret Başarılı voleybolculardan Kaymakam Can'a ziyaret Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Safiye Hüseyin Elbi Mesleki ve Teknik Anadolu Lise..
Lider Umurbey Belediyespor'un rakibi Çanakkale Gençlikspor Lider Umurbey Belediyespor'un rakibi Çanakkale Gençlikspor Basketbol Yerel Lig Büyük Erkekler B Grubu'nda yenilgisiz liderliğini sürdüren U..
Şahinali Terzi Dardanelspor’da Şahinali Terzi Dardanelspor’da Çanakkale Dardanelspor ara transferde 27 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Ş..
Çanakkale beyaza büründü; üniversiteliler kar topu oynadı Çanakkale beyaza büründü; üniversiteliler kar topu oynadı ÇANAKKALE’de sabaha kadar etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaz örtüyle ka..
  Dünya HABERLERİ
Bilim adamları açıkladı! Sadakatsizlik geni bulundu... Bilim adamları açıkladı! Sadakatsizlik geni bulundu... İsveçli bilim adamları, erkeklerde uyumsuzluğa, sadakatsizliğe, aile hayatında ..
Bartholomeos, 25. Yılını Gökçeada’da Kutladı Bartholomeos, 25. Yılını Gökçeada’da Kutladı Fener Rum Patriği Bartholomeos’un, patrik seçilişinin 25'inci yılı nedeniyle Çan..
Kadınlar Kütüphane Haftasında Sokakta Kitap Okudu Kadınlar Kütüphane Haftasında Sokakta Kitap Okudu AK Partili kadınlar, Kütüphane Haftasını sokakta kitap okuyarak kutladı.
Apple en yüksek kar rekorunu kırdı Apple en yüksek kar rekorunu kırdı Apple, ilk çeyreğinde 18,4 milyar dolar kar elde ederek, dünya çapında halka açı..
  Yerel HABERLERİ
Biga'da deve güreşleri heyecanı Biga'da deve güreşleri heyecanı Çanakkale’nin Biga ilçesinde, yılın en büyük deve güreşi organizasyonu olan 3’nc..
Çanakkale'de  kaçak göçmenleri taşıyan bot battı! 1 ölü Çanakkale'de kaçak göçmenleri taşıyan bot battı! 1 ölü Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Sivrice mevkiinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na g..
resim yok İŞTE ÇANAKKALE GAZETESİ İŞTE ÇANAKKALE GAZETESİ
Boğaz Köprüsü İçin Çalışmalar Başladı Boğaz Köprüsü İçin Çalışmalar Başladı Lapseki ile Gelibolu ilçelerimiz arasında yapılması planlanan boğaz köprüsünün f..
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR
HABER ARŞİVİ
YUKARI